CS

Grafické studio Rozumný se od roku 2009 pohybuje v oblasti vizuální komunikace a tvorby www. Exkluzivním grafickým zpracováním a použitím nejmodernějších technologii nechává vyniknout Vašim produktům.

Při realizaci každého projektu se snažíme ztotožnit s Vaší firmou, představit si, jaké to je, být ve Vaší situaci. Zakázky řešíme individuálně na základě důkladné analýzy aktuální situace. Do její realizace se pouštíme až ve chvíli, kdy jsme si jisti tím, že Váše firma bude v našich rukou úspěšná a perspektivní.

Naše studio má mezinárodní zkušenosti ze studijních pobytů ve Velké Británii a Korejské republice a dlouholetou praxi v oboru. Věříme, že dokážeme být úspěšní v jakémkoliv oboru a hledáme řešení po Váš business.

EN

Graphic studio Rozumny operates since 2009 in the area of visual communication and www design. By individual graphic work and usage of cutting edge technologies we make your products excel.

During realization of each project we identify ourselves with your company, trying to imagine how it would be if we were in your situation. Each order we solve on individual deep analytical basis. We start implement your project when we are certain that your company in our hands will be successful and prospective.

Graphic studio Rozumny has international experiences from study visits in UK and South Korea altogether with longterm practice in the field. We believe, we can be successful in any field and we are looking for solutions to your business.

KO

그래픽 스튜디오 ROZUMNÝ는 2009년을 기점으로 비쥬얼 커뮤니케이션 및 웹 사이트 형성 분야에서 활동하고 있습니다. 저희는 첨단의 그래픽 작업과 가장 최신의 현대적인 기술을 사용 함으로써 귀하의 제품들을 더 일류의 것으로 만드는 데에 이바지합니다.

저희는 각 프로젝트를 실현하는 동안, 귀하와 함께, 귀하의 상황이 되려고 노력하고 있습니다. 또한 철저한 분석과 실제의 상황을 토대로 각각의 개별적인 주문을 다루고 있습니다.

저희 그래픽 스튜디오 ROZUMNÝ는 영국과 한국에서 수학을 통한 국제적 경험을 갖고 있는 것 뿐만 아니라, 관련 전공의 오랜 기간의 실제적인 경험을 갖고 있습니다. 저희는 모든 분야에서 귀하의 성공을 확신하며,귀하의 비즈니스에 대한 해결책을 찾고 있습니다.